Voor 14.00 uur besteld = morgen geleverd

Vers van de kweker

Bloembollen van hoge kwaliteit

Een vitaal bodemleven voor gezonde gewassen

Minder bestrijdingsmiddelen, meer natuurlijke alternatieven

Duurzame teelt als logisch alternatief

Bloembollen kweken op Texel betekent werken en wonen in een natuurlijke omgeving. Voor ons was het al vroeg een logische keuze om zo duurzaam mogelijk te werken. Met respect voor de natuur en een zo gering mogelijke belasting van het milieu.

We stonden daarin niet alleen: meer kleinschalige bollenkwekers wilden af van het (grootschalige) gebruik van klassieke bestrijdingsmiddelen en zochten naar natuurlijke alternatieven. We zagen dat de opbrengsten in de bollenteelt jaarlijks sterk wisselden. Ziektes en onkruid namen niet af, ondanks een groeiend gebruik van kunstmest, onkruidbestrijdingsmiddelen en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Dat moest anders!

NLG Holland

Een groepje Noord-Hollandse bloembollentelers richtte zich met het praktijknetwerk Natuurlijk Leven Natuurlijk Telen op bodemverbetering. Door in de praktijk te experimenteren, werd veel kennis opgedaan. Uiteindelijk kwam uit dit netwerk de coƶperatie NLG Holland voort. Binnen dit samenwerkingsverband trekken we samen op om duurzame teelt verder uit te bouwen en door te ontwikkelen.

Wat we doen op ons bedrijf

We zetten duurzame en praktische methoden in om de bodemstructuur te verbeteren en de kwaliteit van de bloembollen te verhogen. Daarnaast willen we (de kans op) mogelijke ziektes verminderen. En we zien dat het werkt! Doordat we actief bezig zijn met het verbeteren van de bodemgesteldheid, bijvoorbeeld met natuurlijke voedingsstoffen, enzymen en animozuren, is de biodiversiteit in de grond weer groter. We hebben minder last van ziektes en ongedierte in onze bollen. We kijken meer naar wat de bodem en de gewassen nodig hebben. Doordat we kleinschalig telen, zijn we flexibel en kunnen we gebruikmaken van natuurlijke elementen, zoals de wind.

Microbiologie stimuleren

In een gezonde bodem zitten ongeveer 40 ton levende microben, schimmels, insecten en wormen die elkaar stimuleren en er gezamenlijk voor zorgen dat de bodem geschikt blijft voor het telen van gezonde gewassen. Kortom, we bestrijden de microbiologie niet, maar we stimuleren die juist! Door verrijkte compost en groenbemesters te gebruiken, houden we de grond gezond. Helemaal zonder bestrijdingsmiddelen kunnen we nog niet, maar we streven ernaar om dezelfde opbrengsten te halen met minder chemische gewasbeschermingsmiddelen.

Keurmerk duurzame bloembollen

Wij mogen het logo van NLG Holland voeren op onze verpakkingen. Daardoor weten onze afnemers dat we voldoen aan de hoogst mogelijke milieunormen. Dat wordt meerdere keren per jaar getoetst door onafhankelijke laboratoria. Bij die toetsing wordt gekeken naar de kwaliteit van de bloembollen, de bodemkwaliteit en de gebruikte groei- en/of bestrijdingsmiddelen.

Keurmerk MPS

Wij zijn MPS-gecertificeerd. Van dit belangrijkste keurmerk in de bloemen- en plantenhandel hebben wij een A+-status. Dat betekent dat we ten opzichte van andere telers heel goed scoren op o.a. de onderdelen mest, bestrijdingsmiddelen en energie. Ook wordt gekeken naar watergebruik. Ieder kwartaal wordt die score opnieuw berekend.

Image
Image

1796 MN De Koog

Maaikeduinweg 10

info@uitgeesttexel.nl

Image
Image
Image
Image